Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

QCVN 06:2021/BXD PDF WORD DOCX

QCVN 06:2021/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình (National Technical Regulation on Fire Safety of...

Read more

QCVN 01:2009/BYT PDF WORD DOCX

QCVN 01:2009/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG (National technical regulation on drinking water quality) do Cục Y...

Read more

QCVN 22:2016/BYT PDF WORD DOCX

QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vế chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc (National Technical Regulation on...

Read more

QCVN 24:2016/BYT PDF WORD DOCX

QCVN 24:2016/BYT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn – Mức Tiếp Xúc Cho Phép Tiếng Ồn Tại Nơi Làm Việc do...

Read more

QCVN 26:2016/BYT PDF WORD DOCX

QCVN 26:2016/BYT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Vi Khí Hậu – Giá Trị Cho Phép Vi Khí Hậu Tại Nơi Làm Việc...

Read more
1 2 3 4 5
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved