Xử lý nước thải dầu ăn bơ thực vật và xà phòng

Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Giá: Liên hệ

Bạn đang cần tìm Công Ty Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng ? Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Công Ty TNHH Công Nghệ TKT là công ty hàng đầu tại khu vực Phía Nam và Tây Nguyên trong lĩnh vực Xử Lý Nước Thải và Xử Lý Nước Cấp. Với đội ngũ Kỹ sư, Kỹ thuật ngành Môi trường chuyên Tư vấn, Thiết Kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng. TKTTECH tự hào là đơn vị được các nhà máy cơ sở sản xuất tại khu vực phía Nam hợp tác.

Nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo và dầu ăn

Dầu và chất béo tự nhiên là triglyxerit chứa axit béo cao hơn. Sản xuất bơ thực vật, dầu ăn từ các loại hạt có dầu hoặc các phần của thực vật chứa dầu theo ba bước:

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy dầu ăn và nhà máy xà phòng

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý nước thải Nhà máy dầu ăn và nhà máy xà phòng

– Chiết dầu.

– Tinh chế dầu.

– Trong một vài trường hợp, kiểm tra chất lượng dầu.

Các nguyên liệu thô từ các loại dầu kể trên đều chứa các chất béo ở thể rắn và nhiều loại dầu béo,

Các hạt nguyên liệu khô được sàng và phân loại để loại bỏ bụi, cát, gỗ, vv; còn các loại nguyên liệu thô ẩm ướt, như là quả oliu được rửa sạch bằng máy và sàng phân loại. Sau đó dầu được tạo thành do nấu chảy, ép hoặc chiết, và tất cả vỏ, cuống, hạt được loại bỏ.

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý Nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo và dầu ăn

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý Nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo và dầu ăn

Khối lượng và thành phần chất thải của nhà máy sản xuất dầu quyết định khối lượng sản phẩm, vật liệu thô được chế biến và các quá trình chế biến được sử dụng. Ngoài các loại nước làm sạch và nước rửa thông thường còn các loại nước rửa sau đây:

– Nước chiết có chất thải xăng (0,4 % lưu lượng dầu).

– Chưng cất với các axit béo, dầu trung tính và chất béo chưa phân hóa xà phòng từ quá trình xử lý hơi dầu (25 kg hơi/100 kg dầu).

– Nước làm lạnh từ quá trình chưng cất và chiết xuất.

Xử lý nước thải bơ thực vật dầu ăn và xà phòng

Xử lý nước thải bơ thực vật dầu ăn và xà phòng

Trong các nhà máy bơ thực vật, chất thải từ xưởng lên men sữa và quá trình làm lạnh hoặc làm nguội nhũ tương bằng nước lạnh. Nước được làm lạnh có thể được phân loại và tái sử dụng trong nhà máy lọc dầu trước khi thải bỏ. Trong các nhà máy bơ cũng có các loại nước rửa và nước làm sạch từ các điểm tiếp nhận sữa, các điểm tiếp nhận sữa này giống như các chất thải từ các trang trại sản xuất sữa tươi.

Lọc 1 tấn dầu thực vật cho khoảng 4),9 m nước rửa và khoảng 0,17 mo nước thải chứa 1xit sunfuric. Sản xuất 1 tấn mỡ ăn (bơ) có các chất thải trong quá trình lọc là khoảng 0,06 m và chất thải dầu khoảng 0,02 m. Nước thải có axit và chứa khối lượng đáng kể các chất hữu cơ có thể bị thối rữa có nitơ và một khối lượng lớn dầu cặn. Ví dụ, nước thải của một nhà máy bơ cỡ trung bình có các thành phần sau:

  • Các chất không hòa tan 230 mg/l
  • Các chất hòa tan
  • 6.400 mg/l
  • Clorua 1.500 mg/l
  • KMnO4 tiêu tốn 1.800 mgt
  • Tổng chất béo 130 mg/l
  • Nito 7 mg/l
  • PH 6-7

Xử lý nước thải bơ thực vật và chất béo ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Xử lý nước thải bơ thực vật và chất béo ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Để giảm ô nhiễm, tất cả các chất rắn được phân tách trong các máy ly tâm hoặc máy ép không được thải bỏ cùng với nước thải mà sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi rất tốt. Khối lượng nước thải có thể giảm bởi các hệ thống tuần hoàn và sử dụng nhiều lần các loại nước chưng cất và làm lạnh. Đối với giai đoạn này cần phân loại các dòng nước thải.

Nhà máy dầu ăn và nhà máy xà phòng

 Tách dầu

Nước thải ra từ quá trình ép và ly tâm có độ axit yêu và có BOD, 5-25g/1. Nước được qua lọc lưới và chứa trong các bé đệm. Sau khi thu hồi đầu bằng {uyên nổi khí hoà tay), chúng cần xử lý bằng vi khuan hiếu khí trong bể làm thoáng kéo dài. Giai đoạn này thực hiện sau bể lên men mêtan (nếu cần).

Đối với dầu ôliu, cần axit hoa đến pH bằng 4 để cải thiện việc tách loại dầu.

Xử lý nước thải dầu ăn khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý nước thải dầu ăn khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Tinh chế dầu:

– Loại bỏ dầu mỡ trong bể tách dầu bảo đảm thời gian lưu nước trong một vài giờ,

– Tuyển nổi bằng không khí hoà tan các chất thải muối axit (10-50g/l SO) và dầu sản xuất, sau khi kết bông. Quá trình này cho phép tuần hoàn lại dầu dùng cho nhà máy xà phòng hay cho các sử dụng khác, chất liệu cần phải thích hợp với tính axit mạnh;

– Hệ thống ngưng tụ trên các thiết bị lạnh, nước thảo được trộn với nước sản xuất.

Trộn các chất thải khác nhau trong các bể đệm. Các bể này cũng có vai trò làm lạnh.

Xử lý nước thải xà phòng tại Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

Xử lý nước thải xà phòng tại Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

Xử lý chính có các giai đoạn sau:

– Trung hoà bằng vôi;

– Lắng với chu trình tuần hoàn ngoài của bùn để bảo đảm một sự bão hoà CaSO, có điều khiển.

– Làm sạch sinh học bằng bùn hoạt tính trong bể làm thoáng kéo dài.

Tuyển nổi và xử lý hoá lỉ cho phép loại bỏ một phần quan trọng ô nhiễm hữu cơ: 30-60%COD và 95-98% chất béo, với mức COD trong nước thô thay đổi từ 3-9g/l.

Công ty chuyên Tư vấn, Thiết kế, Thi công lắp đặt thiết bị công nghệ Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng

Công ty TNHH Công Nghệ TKT là Công Ty chuyên Tư vấn, Thiết Kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng do chúng tôi Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đảm bảo chất lượng đạt QCVN 40 2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với giá cả cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu thực tế của Chủ Đầu Tư.

Quý khách cần Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng.

Hãy liên hệ cho Công Ty TNHH Công nghệ TKT tại số Hotline 0888.49.3737

Hoặc cung cấp thông tin qua địa chỉ email: mail@tkttech.vn

Chúng tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn nên xem các bài viết liên quan Xử lý nước thải từ sản xuất bơ thực vật, chất béo, dầu ăn và nhà máy xà phòng

XỬ LÝ NƯỚC CẤP TP HCM

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK LẮK

Hệ thống bộ bình lọc thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình ở Đắk Lắk

Lọc Phèn Đắk Lắk

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK NÔNG

Lọc Nước Đắk Nông Hệ thống bộ bình lọc phèn, thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình

MÁY LỌC NƯỚC

LÕI LỌC NƯỚC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

5/5 (31 Reviews)
5/5 (27 Reviews)