Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

TCVN 13606 2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế

Water supply – Distribution system and facilities Design requirements

TCVN 13606 2023 Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế - TKTTECH.VN

TCVN 13606 2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế – TKTTECH.VN

TCVN 13606:2023 do Hội Môi trường Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình –Yêu cầu thiết kế được biên soạn dựa trên TCXDVN 33:2006, đồng thời cập nhật, bổ sung các thuật ngữ và định nghĩa, các công trình, vật liệu trong lĩnh vực cấp nước để đáp ứng những yêu cầu về sự thay đổi vật liệu, thiết bị và công nghệ mới đã được áp dụng tại Việt Nam.

Trong tiêu chuẩn này, nhiều thuật ngữ và định nghĩa mới được cập nhật, bổ sung, trong đó có thay đổi về các loại đường ống bằng vật liệu mới như ống gang dẻo, ống PVC, HDPE, PP-R, các phụ tùng nối ống, các thiết bị, các loại van điều khiển bằng thủy lực, bằng điện tử, thiết bị biến tần điều khiển chế độ làm việc của trạm bơm, các công nghệ thông tin áp dụng trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp nước như GIS, SCADA. Cập nhật, bổ sung các thuật ngữ và định nghĩa về công nghệ mới trong xử lý nước cấp, các công trình keo tụ, các loại bể lắng, các loại bể lọc, các công nghệ khử sắt, mangan, asen, amoni, công nghệ lọc màng đã được áp dụng trong thực tế.

1 Phạm vi áp dụng TCVN 13606 2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế các công trình cấp nước bao gồm các công trình thu, trạm bơm, trạm xử lý/nhà máy nước, mạng lưới đường ống và các công trình, thiết bị trên mạng lưới.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng khi thiết kế xây dựng cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.

2 Tài liệu viện dẫn TCVN 13606 2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế 

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4037, Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 9068:2012, Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 13606 2023 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế bản PDF

5/5 (1 Review)
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved