Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

QCVN 6-1:2010/BYT PDF WORD DOCX

QCVN 6-1:2010/BYT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Đối Với Nước Khoáng Thiên Nhiên Và Nước Uống Đóng Chai là Hiện là Quy chuẩn...

Read more

QCVN 28 2010/BTNMT PDF WORD DOCX

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 28 2010/BTNMT Về Nước Thải Y Tế, Bệnh Viện National Technical Regulation on Health Care Wastewater QCVN 28:2010/BTNMT...

Read more

QCVN 14 2008/BTNMT PDF WORD DOCX

QCVN 14 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QCVN 14 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ...

Read more

QCVN 40 2011/BTNMT PDF WORD DOCX

QCVN 40 2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewatertkttech.vn QCVN 40 2011/BTNMT do...

Read more

QCVN 01-1:2018/BYT PDF WORD DOCX

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Cục Quản lý...

Read more
1 3 4 5
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved