Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Nghị Định 53/2020/NĐ-CP bản Word Doc PDF

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Nghị Định 53/2020/NĐ-CP bản Word Doc PDF   CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Read more

QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN National technical regulation on the effluent of aquatic Products...

Read more

Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2020 bản Word PDF

Quốc hội ban hành Luật số: 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, riêng khoản 3...

Read more

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT PDF WORD DOCX

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu BỘ...

Read more

Thông Tư 02/2022/TT-BTC PDF WORD DOCX

Thông Tư 02/2022/TT-BTC Ngày 11/01/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy...

Read more
1 2 3 4 6
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved