Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ Hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Giá: Liên hệ

Bạn đang cần tìm Công Ty Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ Hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm ? Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Công Ty TNHH Công Nghệ TKT là công ty hàng đầu tại khu vực Phía Nam và Tây Nguyên trong lĩnh vực Xử Lý Nước Thải và Xử Lý Nước Cấp. Với đội ngũ Kỹ sư, Kỹ thuật ngành Môi trường chuyên Tư vấn, Thiết Kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm. TKTTECH tự hào là đơn vị được các nhà máy cá đông lạnh, cơ sở sản xuất bột cá tại khu vực phía Nam hợp tác.

Xử lý nước thải thuốc nhuộm tại Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

Xử lý nước thải thuốc nhuộm tại Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

Nước thải từ các nhà máy sản xuất thuốc nhuộm

Đối với các nhà máy sản xuất thuốc nhuộm, có rất nhiều quy trình phát sinh nước thải, tiên khi chỉ sản xuất một loại thuốc nhuộm, Thông thường có nhiều loại sản phẩm được sản xuất trong cùng một nhà máy, trong một số trường hợp cần 1200 các hợp chất có số lượng lớn các thành phần hoá học khác nhau. Với những lý do này không thể mô tả hợp chất và biện pháp xử lý các loại nước thải khác nhau. Khối lượng và thanh phần của những loại nước thải phải được tính theo cách riêng tuỳ thuộc vào sản xuất của Thủ máy hiện tại.

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Tư vấn, Thiết kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công nghệ hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

1. Xử lý Nước thải từ quá trình sản xuất thuốc nhuộm vô cơ

Nước thải từ quá trình sản xuất thuốc nhuộm Vô cơ chứa chủ yếu là chất gây ô nhiễm ở dạng hoà tan và không hoà tan, không phát sinh ra những lòng nước thải có khả năng phân huỷ. Thành phần chính của thuốc nhuộm vỏ cơ và nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất là:

+ Màu xanh

Sốt Teroxyanua được hình thành bằng quá trình kết tủa kali ferixial la K,[F(CN)! (Inuối kali xianua màu vàng) với ion sur fat và quá trình sục khỉ, Xử lý với axit sunfuric loãng, ép và rửa. Ngoài xit sunfuric tự do pH=1,5 ) và muối sunfat, còn chứa các hợp phần clorua, hợp phần sát và hợp phần xyanu:1 với khối lượng chất rắn lơ lửng cao,

+ Màu trắng chỉ (bột nhàu) (chủ yểu là chi cacbonat bazơ)

Được tạo thành bằng cách xử lý chì kim loại với axit axetic và axit Cicbonic. Nước thải (nước rửa) chứa chì txetat, chì cacboilat và phần dư axit axetic.

+ Cadimi vàng (cadini 4-stunfat)

Hình thành bằng phản ứng của nước kiểm cialuri clorua với bari sunfit hoặc natri sunfit. Vì vậy nước thải chứa một khối lượng lớn bari hoặc natri sunfit như là một sản phẩm của quá trình phản ứng với khối lượng sulfat và sắc tỏ dư thừa.

+ Cacdimi đỏ (cadini B-sunfat)

Hình thành bằng tác dụng của dung dịch (11tvi sunfit trong quá trình kết tủa Cadimi cacbonat. Ngoài chất thải chứa các loại chất cặn mang sắc tố, còn chứa một khối lượng đáng kể hydro sunfua và tới 30g/1 nmtuối in. Các phản ứng chủ yếu là phản ứng kiến.

+ Crom Vàng (chì cromat)

Tạo thành bằng quá trình kết tủa các loại muối chì hoà tan với hai dịcromist, Nước thải thường chứa kali axetat và kaj cromat chu khong biên đổi chất liug khó của lu!g chịch phản ứng: khoảng 9g/; hàm lượng axit axetic chứa 4,2 g/l; BOD 3,0 g/l).

+ Viridian xanh lục (cront oxyt)

| Hình thành bằng quá trình đốt nóng tới khi kai dịcronat nóng đỏ cùng với axit boric linh thể và quá trình khử nước; quá trình này sản sinh ra nước thải chúa briat. Thuốc nhuộm này cũng được hình thành bảng quá trình làm cháy kiểm cromat với sunfua trong lò đốt quay. Nước thải chứa sunfat kiểm và một khối lượng nhỏ dicromat phát sinh trong quá trình rửa các chất từ: cặn thừa trong dung dịch kiểm và trong nước.

+ Colcota nhân tạo [sắt (III) oxyt

– Hình thành trong nước thải chứa các loại muối sắt mà các loại muối thày có nguồn gốc từ các mỏ Pyrit, trang các nhà máy tẩy gỉ bằng axit và các nhà máy sản xuất anilin. Tuỳ thuộc vào các loại vật liệu cơ bản và các quy trình được sử dụng nước thải chứa canxi sunfat và canxi clotta hoặc natri sunfat hoặc thari clorua.

Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm khu vực Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh

+ Litopon

Hỗn hợp của kẽm sunfat và lari sunfat được hình thành bằng quá trình tội và quá trình rửa nước từ các phản ứng kẽm sunfat với dung dịch bari sunfit. Nước thải chứa kẽn, bari sunfat và ion hydrostinfat cũng luôn luôn bị ô nhiễm với những phần dư thừa của sắc tố.

+ Muối đèn (tituốc nhuộm chế bằng muội đèn)

Hình thành bằng quá trình đốt cháy không hoàn toàn cầu hoặc naintain hoặc cận hữu cơ cũng như bằng quá trình làm sạch axetylen dưới ÁP. suất clo và nhiệt độ cao, sản sinh ra từ nước làm mát, nước rửa và nước làm such

+ Lục Parỉ (muối kết đóng axetat và đồng asenit

Hình thành bằng phản ứng của đồng sunfat với natri asenit trong axit axetic và sinh ra liước: thải chưa đxit axetic, natri sunfat và natri senit.

+ Titan trắng titan dioxyt)

Hình thành từ xỉ titan hay invienit (FeO.Tió,) bằng quá trình phân huỷ với 86 % axit sunfuric và quá trình lọc tiếp theo chất hữu cơ được phân huỷ. Trong quá trình này titan trắng được tách ra và được lọc. Quá trình tạo ra axit yếu với khoảng 18% H, SO và 12% FeSO, Sắc tố này được rửa và sinh ra một khối lượng lớn nước rửa chữa xit và sắt.

+ Thần sa (thuy ngan sunfit)

Hình thành bằng phản ứng của thuỷ ngân kim loại với dung dịch kali lysunfit đặc. Nước rửa chứa chất cặn kali sunfit; dung dịch kiếm được phát sinh và tái sử dụng.

2. Xử lý nước thải từ thuốc nhuộm hữu cơ

Trong đa số các trường hợp, nguyên liệu cơ bản cho quá trình sản xuất thuốc nhuộm hữu cơ là hyđrocacbon mạch vòng như benzen, toluen và những dẫn xuất của nó, antrax C hoặc các sản phẩm trung gian hình thành từ các các chất này, ví dụ như anilin, toleijdin và anthraquinon…

Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Các bước của quy trình bao gồm:

– Sunfonat hoả (với axit sunfuric).

– Nitrat hoá (với axit sunfuric và axit nitric).

– Phản ứng của các hợp chất nitơ với các hợp phần amoni (với một sit và axit, kẽm và Amoni sunfit, natri sunfit và axit sunfurơ…).

– Sự điazo hoá (với nitrit và axit tự do).

– Cô đặc (với nhôm clorua trong số các vật chất khác).

– Quá trình oxy hóa với clorua, mangan dioxyt, axit nitric…).

– Quá trình tan/sự nấu chảy (với kiểu ăn da).

– Quá trình ướp muối (với muối ăn).

– Quá trình kết tủa (Với dung môi hữu cơ), quá trình kiểm hóa (với xút ăn da) và một số quy trình khác.

Bởi vậy, nước thải từ các quy trình này chứa một khối lượng lớn các chất gây Ô nhiễm hữu cơ và vô cơ ở dạng hòa tan và đôi khi ở dạng không hòa tan. Các phần tử trong nước thải có thể ở các dạng sau:

– Phần dư thừa của các sản phẩm dầu và sản phẩm trung gian (benzen, anilin, các hợp phin nitơ lang vòng…).

– Phần thi của các sản phẩm cuối (thuốc nhuộm). – Metanol và các dung môi hữu cơ khác

– Axit sunfuric và các muối của nó. – Glyxerin – Axit nitric và các muối củ+ Inó. – Nitrit.

– Muôi ăn.

– Nhôm clorua. – Axit axetic và muối của nó.

– Những sản phẩm phản ứng thử cấp của những chất này.

Phản ứng có thể là axit, bazơ hay trung tính. Mặc dù hàm lượng của thuốc nhuộm chỉ chứa những phần dư mà vẻ mặt Công nghệ không thể được xác định, màu sắc là một đặc điểm của những chất thải này.

Xử lý nước thải thuốc nhuộm ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Xử lý nước thải thuốc nhuộm ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Công ty chuyên Tư vấn, Thiết kế, Thi công lắp đặt thiết bị công nghệ Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Công ty TNHH Công Nghệ TKT là Công Ty chuyên Tư vấn, Thiết Kế, Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,Thành phố Cần Thơ, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Hệ thống Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm do chúng tôi Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đảm bảo chất lượng đạt QCVN 40 2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp với giá cả cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu thực tế của Chủ Đầu Tư.

Quý khách cần Tư Vấn – Thiết Kế – Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

Hãy liên hệ cho Công Ty TNHH Công nghệ TKT tại số Hotline 0888.49.3737

Hoặc cung cấp thông tin qua địa chỉ email: mail@tkttech.vn

Chúng tôi sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn nên xem các bài viết liên quan Xử lý nước thải sản xuất thuốc nhuộm

XỬ LÝ NƯỚC CẤP TP HCM

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK LẮK

Hệ thống bộ bình lọc thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình ở Đắk Lắk

Lọc Phèn Đắk Lắk

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK NÔNG

Lọc Nước Đắk Nông Hệ thống bộ bình lọc phèn, thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình

MÁY LỌC NƯỚC

LÕI LỌC NƯỚC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

5/5 (31 Reviews)
5/5 (27 Reviews)