Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

Sách Xử Lý Nước Cấp của TS Nguyễn Ngọc Dung biên soạn lại với mục đích dáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành cấp nước và thoát nước.

Nội dung của sách Xử Lý Nước Cấp do chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời giới thiệu một số kiến thức về quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước.tkttech.vn

Ngoài ra giáo trình này cô thể dừng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát nước làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế.

Giới thiệu về sách Xử Lý Nước Cấp TS của Nguyễn Ngọc Dung

Giáo trình dùng cho chuyên ngành cấp và thoát nước: Xử lý nước cấp được khai thác từ các tầng chứa nước dưới đất, chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào thành phần khoáng hoá và cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua. Do vậy nước chảy qua các địa tầng chứa cát và granit thường có tính axít và chứa ít chất khoáng. Khi nước ngầm chảy qua địa tầng chứa đá vôi thì nước thường có độ cứng và độ kiềm hydrocacbonat cao.

Vì tính chất của nước cấp có tiêu chuẩn cao để an toàn sử dụng nên cần phải thiết kế và xây dựng hệ thống xử lý nước cấp cho loại nước này.
Giáo trình “Xử lý nước cấp” được TS Nguyễn Ngọc Dung biên soạn lại với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành cấp nước và thoát nước.

Ngoài ra giáo trình này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát nước làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế và các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành cấp và thoát nước.tkttech.vn

Nội dung của giáo trình chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời giới thiệu một số kiến thức về quản lý các công trình đơn vị trong trạm xử lý nước.

Xử Lý Nước Cấp Nguyễn Ngọc Dung

Bìa sách Xử Lý Nước Cấp TS Nguyễn Ngọc Dung

Mục lục Xử Lý Nước Cấp TS Nguyễn Ngọc Dung

  • Chương I: Chất lượng nước và các biện pháp xử lí
  • Chương II: Keo tụ
  • Chương III: Lắng nước
  • Chương IV : Lọc nước
  • Chương V: Khử sắt và mangan trong nướctkttech.vn
  • Chương VI: Khử trùng nước
  • Chương VII: Các phương pháp xử lí đặc biệt
  • Chương VIII: Trạm xử lí nước
  • Chương IX: Quản lí kĩ thuật trạm xử lí nước

Cuốn sách Xử Lý Nước Cấp của Nguyễn Ngọc Dung được biên soạn lại vói mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành cấp nước và thoát nước. Ngoài ra giáo trình này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư cấp thoát nước làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế và các cơ quan có liên quan dến chuyên ngành cấp và thoát nước.tkttech.vn

Nội dung của sách Xử Lý Nước Cấp do chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời giới thiệu một số kiến thức về quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước.

Bạn nên xem thêm:

XỬ LÝ NƯỚC CẤP TP HCM

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK LẮK

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK NÔNG

MÁY LỌC NƯỚC

LÕI LỌC NƯỚC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2020 bản Word PDF

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT

Thông Tư 02/2022/TT-BTC

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

TCXDVN 33 : 2006

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

QCVN 06:2021/BXD

QCVN 01:2009/BYT

QCVN 22:2016/BYT

QCVN 24:2016/BYT

QCVN 26:2016/BYT

QCVN 18: 2014/BXD

QCVN 16:2019/BXD

QCVN 02:2009/BYT

QCVN 03: 2019/BYT

QCVN 19: 2009/BTNMT

QCVN 6-1:2010/BYT

QCVN 28 2010/BTNMT

Xử Lý Nước Thải Lâm Minh Triết pdf

QCVN 14 2008/BTNMT

QCVN 40 2011/BTNMT

QCVN 01-1:2018/BYT

5/5 (1 Review)
Call Now Button