Xử lý nước cấp Bình Dương

Chất lượng nước dưới đất, nước ngầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước dưới đất trong giai đoạn 2016 – 2020 tại hầu hết các vị trí quan trắc còn tương đối tốt, nước có vị nhạt, kh ng màu, hàm lượng các nguyên tố thay đổi theo mùa, các chỉ tiêu phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát được nguồn thải c ng nghiệp, đ thị, nhiều c ng trình thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn đã được triển khai thực hiện như: Kênh thoát nước An Tây, các nhà máy xử lý nước thải đ thị (nhà máy XLNT Thủ Dầu Một, nhà máy XLNT Thuận An, nhà máy XLNT Dĩ An, nhà máy XLNT Tân Uyên),… đã góp phần cải thiện tình trạng nhiễm nước dưới đất tầng nông, một số khu vực có chất lượng nước dưới đất bị nhiễm đã dần hồi phục như khu vực xã An Tây, An Điền, thị xã Bến Cát, khu vực xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng. Riêng một số khu vực như phường Vĩnh Phú, phường Thuận Giao của Thành phố Thuận An, phường Dĩ An của Thành phố Dĩ An có tầng chứa nước Pleistocen giữa – trên và tầng Pliocen giữa vẫn bị nhiễm hữu cơ, nồng độ amonia, COD, Fe vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Một số khu vực nước đưới đất bị nhiễm mặn như: khu vực An Tây thị xã Bến Cát, phường Vĩnh Phú, Thuận Giao của thành phố Thuận An, nước dưới đất còn bị nhiễm mặn (hàm lượng Clorua vượt quy chuẩn nhiều lần) do bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm thủy triều dịch chuyển lên phía thượng nguồn Sông Sài Gòn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 – 2020, chất lượng nước tầng Pliocen giữa ở khu vực Vĩnh Phú đã được cải thiện, nồng độ các chỉ tiêu như COD, Fe, NH3 có xu hướng giảm và tốt hơn so với giai đoạn 2011 – 2015, tầng Pleistocen giữa – trên khu vực Vĩnh Phú có nồng độ các chỉ tiêu như COD, Fe, có xu hướng tăng nhẹ

Chất lượng nước mặt tại các kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bình Dương đã thực hiện nhiều biện pháp khắc phục nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường thông qua việc tăng cường công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước thải. Do vậy, chất lượng nước trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn như: Rạch Bà Sảng, rạch Ông Đành, suối Cát, suối Chòm Sao, kênh An Tây, kênh D, kênh Cầu Ông Bố, Rạch Vĩnh Bình,… có nhiều cải thiện. Chất lượng nước trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai, sông Thị Tính cũng có xu hướng tốt hơn. Nồng độ COD và NH3 có xu hướng giảm rõ rệt tại nhiều kênh rạch

Mặc dù môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020 có cải thiện hơn so với các năm trước đây nhưng hiện nay vẫn còn một số vị trí kênh rạch bị nhiễm hữu cơ, chủ yếu là các kênh rạch phía Nam tỉnh Bình Dương. Nguyên nhân nhiễm chủ yếu là do sự phát triển công nghiệp và gia tăng dân số cơ học nhanh, nước thải công nghiệp, đô thị chưa được thu gom, xử lý triệt để hoặc đã được thu gom, xử lý nhưng chưa đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Cụ thể như sau:

– Các kênh rạch là nguồn tiếp nhận nước thải công nghiệp và đ thị như: Suối Cát, Suối Chòm Sao, Suối Bưng Cù, Suối Siệp, kênh Ba Bò, Kênh D, rạch Ông Đành, Suối Giữa, Kênh An Tây, Suối Chòm Sao,…vẫn tiếp tục bị nhiễm hữu cơ, nồng độ NH3-N vượt quy chuẩn từ 1 – 74 lần, COD vượt quy chuẩn từ 1 – 8,6 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT, tuy nhiên so với QCVN 40:2011/BTNMT thì NH3-N chỉ vượt từ 1 – 9 lần, COD vượt từ 1 – 3 lần. Nguyên nhân nhiễm chủ yếu là do sự phát triển công nghiệp và gia tăng dân số cơ học nhanh, nước thải và chất thải c ng nghiệp, đ thị chưa được thu gom, xử lý triệt để hoặc đã được thu gom, xử lý nhưng chưa đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép thải ra m i trường. Tuy nhiên, so với giai đoạn 2011 – 2015, chất lượng nước của đa số các kênh, rạch có cải thiện và nồng độ các chất nhiễm có xu hướng giảm dần qua các năm gần đây. Trong 5 năm qua, c ng tác thanh kiểm tra xử lý, kiểm soát nhiễm được thực hiện thường xuyên nên chất lượng nước của hầu hết các kênh, rạch này từ chỉ đạt mức cung cấp cho mục đích giao thông thủy (giai đoạn 2011 – 2016) đã được cải thiện lên mức cung cấp cho mục đích tưới tiêu trong giai đoạn 2016 – 2020.

– Các kênh rạch khác như: Kênh thủy lợi đổ vào sông Bé, suối Căm Xe, Rạch Bà Hiệp, …do chưa bị tác động nhiều bởi hoạt động công nghiệp và đ thị nên chất lượng nước không thay đổi nhiều, chất lượng nước còn khá tốt.

Hiển thị một kết quả duy nhất