Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

QCVN 01 – 39: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi

QCVN 01 – 39: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh nước dùng trong chăn nuôi do Cục Thú y biên...

Read more

QCVN 12-MT : 2015/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp Giấy Và Bột Giấy

QCVN 12-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy biên soạn, sửa...

Read more

QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Chăn Nuôi

QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ...

Read more

QCVN 11-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN National technical regulation on the effluent of aquatic Products...

Read more

Luật Bảo Vệ Môi Trường năm 2020 bản Word PDF

Quốc hội ban hành Luật số: 72/2020/QH14 – Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, riêng khoản 3...

Read more
1 2 3 5
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved